Rudolf Westerberg logo
mellanrum

Jakob Westingatan 5
Box 22083
104 22 Stockholm


tel:
fax:
e-post:


08-653 32 06 / 09
08-650 27 45
toxab@rudolfwesterberg.se

svart gif

 

svart gif

Sluta nita, skruva, svetsa:

Nu kommer TOX® -punkten

 

Varför en ny metod?

Därför att att alla andra hitintillsvarande metoder medför ekonomiska och tekniska problem.

Ta exempelvis svetsning. En påkostad, dyr metod som endast under stora svårigheter kan användas för belagd plåt eller aluminium.
Ytbeläggningar blir skadade eller plåtarna blir ej korrekt sammanfogade. Och för dessa negativa påföljder finns ännu inte någon automatisk processövervakning.


 

 

Exempel på några av de olika tillämpningarna för TOX®-sammafogningsteknik.


Ekonomiskt

Eller så är kostnaderna per förband för höga. Som för nitning och förskruvning, som kräver förberedande arbetsmoment med motsvarande tillförsel- och elementkostnader.

Med TOX®-sammanfognings -teknik är dessa problem ur världen. Den sammanfogar olika material genom ett stuk-press moment. Och detta utan att skada ytskiktet - endast genom utträngning och omformning. Det har bevisats hundratusentals gånger i praktiken: TOX® lönar sig tekniskt och ekonomiskt.

Vill ni veta mer om fördelarna? Tag gärna del av vår presentation: TOX® i jämförelse.
svart pixel
svart ruta

Länkval:

Framsida för denna webbplats | Beställ broschyr

Rudolf Westerberg AB | Katalog

Allt material på denna webbplats © Boreale & Rudolf Westerberg AB, 2000.