Rudolf Westerberg logo
mellanrum

Jakob Westingatan 5
Box 22083
104 22 Stockholm


tel:
fax:
e-post:


08-653 32 06 / 09
08-650 27 45
toxab@rudolfwesterberg.se

svart gif

 

svart gif
  Vi på Rudolf Westerberg AB har speciellt god kompetens på:

 • Extremt snabba sätesventiler med stora flöden upp till G 2½" - okänsliga för tuffa miljöer (exempelvis inom stålindustrin).

 • Pressäkerhetsventiler till excenterpressar som i sin utveckling hela tiden legat före myndigheternas krav. Rudolf Westerberg AB har flera patent på pneumatiska säkerhetsprodukter registrerade.

 • Ventiler, som t ex ISO- och VDMA-ventiler, med lång livslängd som klarar osmord drift under hundratals miljoner omställningar.

 • För att klara dagens och morgondagens säkerhetskrav tillverkar vi: dubblerade dynamiskt tryckövervakade ´NÖDSTOPPS-HUVUDVENTILER´ med långsam påluftningsfunktion, som försörjer enskilda maskingrupper eller hela fabriksanläggningar.


  Tryck på knappen nedan för att se en större bild på huvudventilen
  (bilden öppnas i separat fönster).
  
  

svart pixel
svart ruta

Länkval:

Framsida för denna webbplats | Kontaktpersoner

Rudolf Westerberg AB | Katalog

Allt material på denna webbplats © Boreale & Rudolf Westerberg AB, 2000.