Rudolf Westerberg logo
mellanrum

Jakob Westingatan 5
Box 22083
104 22 Stockholm


tel:
fax:
e-post:


08-653 32 06 / 09
08-650 27 45
toxab@rudolfwesterberg.se

svart gif

 

svart gif

Säkerhet -CE-märkning

    Alla våra maskiner är CE-märkta enligt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 1994:48 (Europeiska maskindirektivet 89/392/EEG med ändringar enl 91/398/EEG, 93/44EEG samt 93/68/EEG).

TOX® -pressar enl Bilaga 4, punkt:

    "Pressar, inklusive kantpressar, för kallbearbetning av metaller, med manuell inläggning och/eller borttagning och vars rörliga bearbetande delar kan ha en rörelseväg överstigande 6 mm och en hastighet överstigande 30 mm/s."

    uppfyller de högsta säkerhetskraven och är typgranskade och typcertifierade av SAQ-Kontroll med "EG-typcertifikat nr: M509-95 ".

    Även specialfuktioner såsom automatdrift, robotbetjäning och processövervakning har vi att erbjuda som standardlösningar eller speciellt anpassade till Era behov.

svart pixel
svart ruta

Länkval:

Framsida för denna webbplats | Kontaktpersoner

Rudolf Westerberg AB | Katalog

Allt material på denna webbplats © Boreale & Rudolf Westerberg AB, 2000.