TOX®-KraftKurver

Kraften som tar kurvan

TOX®-KraftKurver är ett komplett maskinelement som kan appliceras direkt i fixtur, produktionsline eller som enskilt produktionselement.

Presskrafter 10 - 80 kN (1 - 8 ton)

Speciella fördelar
 • Detaljerna kan laddas ovanifrån p g a att svängarmen svänger undan helt
 • Spänna fast - fixera, sammanfoga eller häfta ihop i ett och samma arbetsmoment
 • Genom den patenterade "KraftKurvan" uppnås konstant kraft resp. konstant vridmoment i kraftområde resp. kraftvinkel
 • Enbart pneumatisk drivning

Tekniska fördelar

 • Konstant linjär kraft och vridmoment genom den patenterade KraftKurvan
 • Snabb slutningsrörelse
 • Mjuk påsättning av kraftslaget
 • Hög presskraft vid lågt lufttryck - upp till 8 ton vid 6 bar
 • Låg luftförbrukning
 • Hög slagfrekvens - korta cykeltider

Se gärna animationen på följande sida genom att följa länken nedan.

  

 

Postadress:
Box 22 083
S-104 22 Stockholm
Besöksadress:
Jakob Westinsgatan 5
Telefon:
08 - 653 32 06
Telefax:
08 - 650 27 45
E-post:
toxab@
rudolfwesterberg.se

Länkval:

Framsida för denna webbplats | Kontaktpersoner

Rudolf Westerberg AB | Framsida för TOX® AB

All images and information on these pages© by TOX® AB and BOREALE, all rights reserved. for info contact toxab@rudolfwesterberg.se or webmaster