TOX®-STANDARDS

    Det modulära programmet - flexibelt och beprövat i praktiken
TOX verktygssats TOX maskintänger TOX processövervakning
TOX®- verktyg
Dynplattor (nedtill vänster) betyder minimala inbyggnadsmått utan konkurrens
TOX®-maskintänger
i enkel- och fler -punktsutförande speciellt anpassade till Era detaljer. Med pneumatisk, pneumo -hydraulisk eller hydraulisk drivning.
TOX®-processövervakning
Producera, mäta och dokumentera samtidigt. Detta är den högsta nivån inom kvalitetskontroll.
Det finns mer att läsa om detta ämne i vår Onlinekatalog.
       
TOX handtänger TOX flerpunktsverktyg TOX KraftKurver
TOX®-handtänger
med pneumatisk, pneumohydraulisk eller hydraulisk drivning.
TOX®flerpunktsverktyg
det mest ekonomiska sättet att använda TOX®
TOX®-KraftKurver
Spänn fast och sammanfoga samtidigt - för detaljer med stora ytor.
TOX -verktygshållare TOX -robottänger TOX -maskinsystem
TOX®-verktygshållare
med inbyggd avstrykare.
TOX® -robottänger
Det flexibla sättet att använda TOX® i serieproduktion.
TOX® -maskinsystem
Pressar med integrerat flerpunktsverktyg.
Ett urval med olika modeller av pressar visas även under vår Onlinekatalog.

 

Postadress:
Box 22 083
S-104 22 Stockholm
Besöksadress:
Jakob Westinsgatan 5
Telefon:
08 - 653 32 06
Telefax:
08 - 650 27 45
E-post:
toxab@
rudolfwesterberg.se

Länkval:

Framsida för denna webbplats | Kontaktpersoner

Rudolf Westerberg AB | Framsida för TOX® AB

All images and information on these pages© by TOX® AB and BOREALE, all rights reserved. for info contact toxab@rudolfwesterberg.se or webmaster