Sluta nita, skruva, svetsa:

Nu kommer TOX® -punkten

 

Varför en ny metod?

Därför att att alla andra hitintillsvarande metoder medför ekonomiska och tekniska problem.

Ta exempelvis svetsning. En påkostad, dyr metod som endast under stora svårigheter kan användas för belagd plåt eller aluminium.
Ytbeläggningar blir skadade eller plåtarna blir ej korrekt sammanfogade. Och för dessa negativa påföljder finns ännu inte någon automatisk processövervakning.


 

 

Exempel på några av de olika tillämpningarna för TOX®-sammafogningsteknik.


Ekonomiskt

Eller så är kostnaderna per förband för höga. Som för nitning och förskruvning, som kräver förberedande arbetsmoment med motsvarande tillförsel- och elementkostnader.

Med TOX®-sammanfognings -teknik är dessa problem ur världen. Den sammanfogar olika material genom ett stuk-press moment. Och detta utan att skada ytskiktet - endast genom utträngning och omformning. Det har bevisats hundratusentals gånger i praktiken: TOX® lönar sig tekniskt och ekonomiskt.

Ni kan ta del av fler exempel på TOX®-sammafogningssystem i vår Onlinekatalog


 

Postadress:
Box 22 083
S-104 22 Stockholm
Besöksadress:
Jakob Westinsgatan 5
Telefon:
08 - 653 32 06
Telefax:
08 - 650 27 45
E-post:
toxab@
rudolfwesterberg.se

Länkval:

Framsida för denna webbplats | Beställ katalogmaterial

Rudolf Westerberg AB | Framsida för TOX® AB

All images and information on these pages© by TOX® AB and BOREALE, all rights reserved. for info contact toxab@rudolfwesterberg.se or webmaster