TOX® Kraftpaket

Pneumatisk presskraft från 2 - 2000 kN (0,2 - 200 t)

Förenar

HYDRAULIKENS och PNEUMATIKENS

fördelar

  Hydraulikens - styrka
  Pneumatikens - snabbhet

  EKONOMISKT

 • under 50% av priset jämfört med hydraulsystem
 • drivs enbart av tryckluft
 • hydraulaggregat behövs ej

  ENERGISNÅLT

 • använder energin endast när den behövs
 • låg energiförbrukning under transport- och returslag

  LÅG INSTALLATIONSKOSTNAD

 • installeras och styrs som ett pneumatikcylinder

  STORT CYLINDERPROGRAM

 • erbjuder optimal cylindermodell för just ditt användningsområde

  Tryck i varje detalj
  Kraftpaketet är ett komplett drivsystem. De olika typerna och det speciellt utvecklade tillbehörssortimentet gör det universellt användbart. Genom specialkonstruktioner som t.ex svetscylindern anpassas Kraftpaketet individuellt till kundens krav.

  Genomkonstruerad ända in i minsta detalj:
  Över 100 000 nöjda kraftpaketanvändare bevisar detta i praktiken.

  1. Kraftpaketets infästning sker genom en exakt styrdiameter och genom en enkel infästningsmöjlighet. Därigenom är Kraftpaketet exakt fixerat.

  2. Arbetskolvens ändlägen är utrustade med långtidsdämpningselement som är nyckeln till jämn drift och hög slagfrekvens.

  3. Konstruktionen av samtliga tätningar har utvecklats efter långvariga och noggranna test.

  4. Teflontätningar tillåter osmord drift.

  En animation av kraftpaketet visas om ni trycker på knappen nedan.
  (OBS: Filens storlek är 225 kb)
  Ett antal exempel på vårt breda sortiment av olika kraftpaket finns presenternade i vår Onlinekatalog
 

 

Postadress:
Box 22 083
S-104 22 Stockholm
Besöksadress:
Jakob Westinsgatan 5
Telefon:
08 - 653 32 06
Telefax:
08 - 650 27 45
E-post:
toxab@
rudolfwesterberg.se

Länkval:

Framsida för denna webbplats | Beställ katalogmaterial

Rudolf Westerberg AB | Framsida för TOX® AB

All images and information on these pages© by TOX® AB and BOREALE, all rights reserved. for info contact toxab@rudolfwesterberg.se or webmaster