svart gif

 

Varför TOX® • Varför är TOX® så framgångsrikt?
 • Varför fungerar TOX® så genialt enkelt?
 • Varför hållet TOX® så bra?

 • Varför tål TOX® varje jämförelse?


 • Varför uppkommer en permanent förbindning vid sammanpressning av två plåtar med TOX® -systemet?
 • Svar:

  På bilderna till höger kan man se TOX® -punktens karaktäristiska struktur i de olika områdena.
  Här visas en genomslipning av två 2,0 mm tjocka sammanfogade stålplåtar av material SIS 1412.

  Delbild a:
  visar den finkorniga strukturen av materialet vid leveranstillfället.

  Delbild b:
  återger "halsen" på stanssidan på dess tunnaste ställe.
  Utgångsmaterialets struktur -förändring framgår tydligt.

  Delbild c:
  omfattar strukturen i stansens försänkningsområde.
  Omformningen ligger koncentrerad i den ytnära materialvolymen.  Strukturhärdningen i "halsområdet" förhindrar att det förträngda materialet flyter uppåt.
  Materialet tvingas i således i sidled in i materialet på dynsidan.

  Bilden bredvid visar hårdhets -fördelning hos TOX® -punktens tvärsnitt.
  Man ser tydligt hårdhetsökningen genom strukturkomprimering.

  Ingen mekanisk skårverkan, därför hög belastningsförmåga.