svart gif

 

Kvalitet med TOX®


  Konstant uthållig under de värsta förhållanden

  P.g.a att ytan ej skadas under sammanfogningen bibehålles plåtarnas antikorrosiva egenskaper - som t.ex hos aluminimum eller zinkbelagd stålplåt.
  Inget skärmoment som skadar ytorna. Under pressmomentet med TOX®-verktyget flyter ytbeläggningen med och förblir hel.

TOX® -kvalitetskontroll

Restbottenstorleken X, är proportionell till skjuvdrag- och draghållfasthet under förutsättning att TOX® -verktygens fognings -parametrar samt livslängd har beaktats. Därför kan, genom en enkel mätning, TOX® -punktens hållfasthet kontrolleras störningsfritt.TOX® -processövervakning

Kontrollerad och dokumenterad kvalitet för en omfattande automatisering av tillverkningsprocessen.
Med TOX® -processövervakning övervakas samtidigt:
 • Materialtyp
 • Plåttjocklek
 • Verktygskombination
 • Presskraft och slaglängd
 • TOX® -kontrollmått X
 • Ev. verktygshaveri

  Mätsensorer registrerar kontinueligt ett kraft-väg-diagram, som lagrats i processdatorn. De registrerade mätvärderna jämförs här med börkurvans toleransband. I det fall mätkurvan överskrider toleransområdet, signalerar datorn - t.ex stoppar processen.