svart gif

TOX®-
sammanfogningssystem


TOX verktygssats TOX maskintänger
TOX®- verktyg
Dynplattor (nedtill vänster) betyder minimala inbyggnadsmått utan konkurrens
TOX®-maskintänger
i enkel- och fler -punktsutförande speciellt anpassade till Era detaljer. Med pneumatisk, pneumo -hydraulisk eller hydraulisk drivning.
TOX processövervakning TOX handtänger
TOX®-processövervakning
Producera, mäta och dokumentera samtidigt. Detta är den högsta nivån inom kvalitetskontroll.
TOX®-handtänger
med pneumatisk, pneumohydraulisk eller hydraulisk drivning.
TOX jämförelse TOX KraftKurver
TOX® i jämförelse
Tag gärna del av vårt presentation där vi jämför hållfastheten mellan TOX® stuknitning och en svetspunkt.
TOX®-KraftKurver
Spänn fast och sammanfoga samtidigt - för detaljer med stora ytor.
TOX kraftpaket TOX Pressar
TOX® -kraftpaket
optimal kraft från 2 - 2000 kN.
TOX® -maskinsystem
Pressar med integrerat flerpunktsverktyg.

Önskar Ni broschyr med mera information om TOX® sammanfognings
-system kan den beställas här:
Jag önskar broschyr om TOX® sammanfogningssystem tack!