svart gif

Pneumatiksystem


    Rudolf Westerberg AB är en av pionjärerna i Sverige när det gäller pneumatik. Sedan 1961 säljer vi pneumatikventiler och luftberedningprodukter m m - med speciell inriktning på:

  • Extremt snabba sätesventiler med stora flöden upp till G 2½" - okänsliga för tuffa miljöer (exempelvis inom stålindustrin).

  • Pressäkerhetsventiler till excenterpressar som i sin utveckling hela tiden legat före myndigheternas krav. Rudolf Westerberg AB har flera patent på pneumatiska säkerhetsprodukter registrerade.

  • Ventiler, som t ex ISO- och VDMA-ventiler, med lång livslängd som klarar osmord drift under hundratals miljoner omställningar.

  • För att klara dagens och morgondagens säkerhetskrav tillverkar vi: dubblerade dynamiskt tryckövervakade ´NÖDSTOPPS-HUVUDVENTILER´ med långsam påluftningsfunktion, som försörjer enskilda maskingrupper eller hela fabriksanläggningar.Önskar Ni mera information om våra pneumatiksystem kan ni med fördel
höra av er via vår: Kontaktsida