svart gif

 

TOX®- i jämförelse  Hållfasthet hos TOX®

  Den statiska hållfastheten är ca 70% av svetspunktens och detta utan strukturförändring eller att ytskiktet skadas, dessutom mera ekonomiskt.
  Är inte detta en markant fördel?

  TOX® i universell användning

  Bilden nedan visar hållfasthetsvärdena för olika plåttjocklekskombinationer sammanfogade med ett och samma TOX-verktygssats och utan omställning av utrustningen.


TOX® -dubbelpunkt

är statiskt helt jämförbar med svetspunkten. De utomordentligt dynamiska egenskaperna kommer även här helt till sin rätt. Dubbelpunkten framställs i ett arbetsmoment.Den dynamiska hållfastheten är mycket högre än vid punktsvetsning.

Överlägsen dynamisk hållfasthet utan mekanisk skärverkan hos punkten - vilket betyder:
TOX®-punkten har längre livslängd än svetspunkten.

TOX® -punkt i test hos kunden

Utmattningsprov av TOX® -punkter och svetspunkter.

Varje förband utsattes för en frekvens på 35 HZ och en förlast på 1 kN. Syftet var att fastställa antal lastväxlingar tills dess att förbandet löstes upp.

 

TOX® - Det enda stukfogningssystemet utan rörlig dyna med graverande fördelar i tillförlitlighet. hantering och underhåll.

 

TOX® - Varför göra något komplicerat, när det går att göra enkelt. Döm själv!

 

TOX® - Denna enkla metod sänker era tillverkningskostnader.

 

TOX® - Metodens ekonomiska fördelar och verktygens livslängd hänger tätt ihop.

 • 1. Visar kostnadsjämförelse vid enkelunktsmetoder mellan punktsvetsning, stukfogning med skärmoment (clinchning) och TOX® -sammanfogning.

 • 2. Visar livslängden för TOX® -verktygen. De angivna värdena är s.k riktvärden och kan variera från fall till fall.

 • Fler jämförande uppgifter mellan olika sammafogninsmetoder kan återfinnas genom att följa länken tabell här intill.